Hotline: 0903 350 378

Dự toán công trình

05/05/2014 14:40

Tại sao lại cần dự toán cho công trình?

Dự toán công trình đóng vai trò như thế nào trong công tác kế toán của công ty xây dựng? Nếu kế toán trong công ty xây dựng không lập dự toán cho công trình xây dựng, thì sau này khi quyết toán thuế sẽ bị xử lý như thế nào?

Dự toán công trình là cơ sở để bộ phận vật tư kỹ thuật và đơn vị thi công chuẩn bị vật tư thi công theo tiến độ. Về kế toán, đưa vào dự toán để thực hiện chức năng giám sát tình hình sử dụng và giá mua vật tư, chi phí máy và nhân công. Ngoài ra kế toán còn dựa vào dự toán để tham mưu cho giám đốc phần khoán nhân công (nếu có).

Kế toán không phải lập dự toán. Vì dự toán còn liên quan đến định mức, các chế độ qui định khác. Cán bộ thuế kiểm tra chỉ căn cứ vào dự toán và so sánh với chi phí thực tế (giá thành thực tế).

Trong hoạt động của công ty xây dựng nếu thực hiện xây dựng công trình mà không lập dự toán, thì khi quyết toán thuế sẽ bị xử lý thế nào?

Không có công trình nào không có dự toán hết, dự toán phải có trước khi thi công công trình. Chỉ có một số công trình đặc biệt mang tầm cỡ quốc gia, quốc phòng không có đủ thời gian để lập hồ sơ mời thầu sẽ áp dụng hình thức chỉ định thầu và dự toán chi tiết sẽ được lập trong khi thi công căn cứ vào tình hình thực tế thi công và cơ quan có thẩm quyền sẽ duyệt định mức và dự toán đó. Kế toán không phải lập dự toán. Bởi đây là cơ sở pháp lý để thi công một công trình. không có dự toán thì không có thi công, không có dự toán thì không thể thanh toán các chi phi cho những nhà thầu tham gia dự án. Bạn có thể tìm hiểu kỹ tại các qđịnh, thông tư của chính phủ và Bộ Xây dưng như Nghị định 16/2005/NĐ-CP; 209/2004/NĐ-CP; Qđịnh số 10/2005/QĐ-BXD, TTuw 08 và 11/2005/TT-BXD.

Khi quyết định xây dựng một công trình thì bên chủ đầu tư (bên A) cần phải biết được thiết kế thi công, dự toán kinh phí cho công trình là ra sao để ra quyết định. Thường thì phần thiết kế thi công và tổng dự toán một công trình sẽ được bên A thuê các công ty tư vấn làm cho. Các công ty tư vấn sẽ nghiêm cứu đưa ra thiết kế thi công và tổng dự toán công trình trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng. Do đó cứ yên tâm là nếu công ty không có bảng dự toán công trình thì cũng chẳng có công trình để xây dựng

Trước khi thi công môt công trình thì chủ đầu tư phải có dự toán công trình. Dự toán này do chủ đầu tư thuê 1 đơn vị tư vấn nào đó lập và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự toán. Xong chủ đầu tư dựa vào bảng thẩm định dự toán để ra quyết định phê duyệt dự toán. Dự toán của 1 công trình là cơ sở để thi công công trình. Khối lượng hoàn thành không được vượt tổng dự toán. 

(Theo Diễn đàn webketoan.vn)

Tin bài khác
Xem tất cả »